Ta strona używa pliku COOKIE z zapisanym identyfikatorem sesji użytkownika w celu optymalizacji. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego tworzony jest tymczasowy plik COOKIE, który zabezpiecza formularz przed wielokrotnym wysłaniem wiadomości. Strona korzysta także z plików COOKIE systemu Google Analytics w celach statystycznych. Możesz dowiedzieć się więcej na temat tych plików z polityki prywatności Google. Żadne wrażliwe dane nie są zbierane. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu.

Zamknij

Aktualności

Wpis nr 40 (36 z 65) Więcej wpisów | Ostatni | | | Pierwszy

RSS

REKRUTACJA 2018/2019

13.02.2018, 10:58:35

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto Kraśnik

Rodzaj czynności Termin
postępowaniu
rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkonego w
kolejnym roku szkolnym.

od 12.02.201r.

do19.02.2018r.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE


Złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekeutacyjnym


od20.02.2018r

do20.03.2018r.

od 07.05.2018 r.

do 11.05.2018 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym
dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150
ust. 7, art. 157 i 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe


od21.03.2018r.
do06.04.2018r.

od 14.05.2018 r.
do 16.05.2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.


09.04.2018 r.

17.05.2018 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia oraz upoważnienie do odbioru dziecka.


od10.04.2018r.

do13.04.2018r.

od 18.05.2018 r.

do 21.05.2018 r.

Podanie do publicznej wiaqdomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

16.04.2018 r.

22.05.2018 r.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA


W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic
może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły
podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

od16.04.2018r.

od 22.05.2018 r.

Kontakt

Przedszkole Miejskie Nr 6
Stanisława Małachowskiego 39
23-200 Kraśnik
Tel.: 81 825 28 70
E-mail: