Ta strona używa pliku COOKIE z zapisanym identyfikatorem sesji użytkownika w celu optymalizacji. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego tworzony jest tymczasowy plik COOKIE, który zabezpiecza formularz przed wielokrotnym wysłaniem wiadomości. Strona korzysta także z plików COOKIE systemu Google Analytics w celach statystycznych. Możesz dowiedzieć się więcej na temat tych plików z polityki prywatności Google. Żadne wrażliwe dane nie są zbierane. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu.

Zamknij

Oferta edukacyjna

Misja przedszkola

Nasze przedszkole:

 • zapewnia dzieciom opiekę i bezpieczeństwo,
 • tworzy warunki do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka,
 • rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci,
 • kształtuje postawy moralne, proekologiczne,
 • promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,
 • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
 • oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci i rodziców,
 • przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,
 • organizuje sprawne zarządzanie placówką,
 • analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby. Umożliwia wszystkim wychowankom wszechstronny rozwój, wyrównywanie szans edukacyjnych i przygotowanie do nauki w szkole. Oferty edukacyjne stwarzają warunki do rozwijania i kształtowania umiejętności, usprawniania samodzielności, rozwijania kreatywności i twórczego myślenia, wprowadzają w świat wartości moralnych. Stosowane różne programy, nowatorskie rozwiązania i aktywne metody pracy z dziećmi gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.

Przedszkole w swoich działaniach uwzględnia potrzeby środowiska lokalnego, promuje swoje osiągnięcia.

Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

Programy edukacyjne

Naszym celem jest:

 • zapewnienie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących,
 • zapewnienie możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych i przyjaznych dzieciom,
 • dbanie o atrakcyjną ofertę edukacyjną i wysoki poziom pracy wychowawczo-dydaktycznej przejawiający się w jak najlepszym przygotowaniu do nauki w szkole,
 • rozbudzanie u dzieci wiary we własne możliwości i umiejętności,
 • promowanie zdrowego stylu życia w domu i w przedszkolu.

Dlatego też oprócz obowiązkowej „Podstawy Programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” MEN korzystamy w naszej pracy z dodatkowych programów edukacyjnych dla przedszkolaków. Są to:

 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 • Pedagogika Zabawy - KLANZY
 • Dziecięca matematyka – program edukacji matematycznej dla przedszkoli E. Gruszczyk –Kolczyńska, E. Zielińska
 • Nasze przedszkole – program edukacji przedszkolnej - M. Kwaśniewska, W. Żaba - Żabińska
 • Wychowanie fizyczne dla przedszkoli - K. Wlaźnik

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe – bezpłatne organizowane dla wszystkich dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Kraśniku:

Zajęcia muzyka z rytmiką – prowadzone przez mgr Marzena Flis i mgr Dorota Malinowska
Środa – w godz.:
10:30 – 11:00 Gr. I (3-4 latków) - mgr Dorota Malinowska
Piątek – w godz.:
10:30 - 11:00 Gr. II (5-6 latków) – Marzena Flis

Język angielski – prowadzony przez mgr Ewę Więckowską
Poniedziałek - w godz.:
8:40 – 9:10 Gr. II (5-6 latków)
9:10 - 9:25 Gr. I (3-4 latków)
Środa – w godz.
9:00 – 9:30 Gr. II (5-6 latków)
9:30 – 9:45 Gr. I (3-4 latków)

Zajęcia logopedyczne – prowadzone przez mgr Aleksandrę Ćwik
Poniedziałek - w godz.
9:00 – 10:30
Piątek – w godz.:
9:00 – 9:30

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – prowadzone przez mgr Aleksandrę Ćwik
Piątek – w godz.:
9:30 – 10:30

Katecheza – prowadzona przez mgr Agnieszkę Kuźnicką – Świcę
Środa - w godz.
13:15 – 13:30 Gr. I (3-4 latków)
12:45 – 13:15 Gr. II (5-6 latków)
Piątek - w godz.
13:15 – 13:30 Gr. I (3-4 latków)
12:45 – 13:15 Gr. II (5-6 latków)

Kontakt

Przedszkole Miejskie Nr 6
Stanisława Małachowskiego 39
23-200 Kraśnik
Tel.: 81 825 28 70
E-mail: