Ta strona używa pliku COOKIE z zapisanym identyfikatorem sesji użytkownika w celu optymalizacji. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego tworzony jest tymczasowy plik COOKIE, który zabezpiecza formularz przed wielokrotnym wysłaniem wiadomości. Strona korzysta także z plików COOKIE systemu Google Analytics w celach statystycznych. Możesz dowiedzieć się więcej na temat tych plików z polityki prywatności Google. Żadne wrażliwe dane nie są zbierane. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu.

Zamknij

Oferta edukacyjna

Misja przedszkola

Nasze przedszkole:

 • zapewnia dzieciom opiekę i bezpieczeństwo,
 • tworzy warunki do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka,
 • rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci,
 • kształtuje postawy moralne, proekologiczne,
 • promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,
 • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
 • oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci i rodziców,
 • przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,
 • organizuje sprawne zarządzanie placówką,
 • analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby. Umożliwia wszystkim wychowankom wszechstronny rozwój, wyrównywanie szans edukacyjnych i przygotowanie do nauki w szkole. Oferty edukacyjne stwarzają warunki do rozwijania i kształtowania umiejętności, usprawniania samodzielności, rozwijania kreatywności i twórczego myślenia, wprowadzają w świat wartości moralnych. Stosowane różne programy, nowatorskie rozwiązania i aktywne metody pracy z dziećmi gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.

Przedszkole w swoich działaniach uwzględnia potrzeby środowiska lokalnego, promuje swoje osiągnięcia.

Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

Programy edukacyjne

Naszym celem jest:

 • zapewnienie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących,
 • zapewnienie możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych i przyjaznych dzieciom,
 • dbanie o atrakcyjną ofertę edukacyjną i wysoki poziom pracy wychowawczo-dydaktycznej przejawiający się w jak najlepszym przygotowaniu do nauki w szkole,
 • rozbudzanie u dzieci wiary we własne możliwości i umiejętności,
 • promowanie zdrowego stylu życia w domu i w przedszkolu.

Dlatego też oprócz obowiązkowej „Podstawy Programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” MEN korzystamy w naszej pracy z dodatkowych programów edukacyjnych dla przedszkolaków. Są to:

 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 • Pedagogika Zabawy - KLANZY
 • Dziecięca matematyka – program edukacji matematycznej dla przedszkoli E. Gruszczyk –Kolczyńska, E. Zielińska
 • Nasze przedszkole – program edukacji przedszkolnej - M. Kwaśniewska, W. Żaba - Żabińska
 • Wychowanie fizyczne dla przedszkoli - K. Wlaźnik

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe są bezpłatne i organizowane dla wszystkich dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Kraśniku:


Język angielski

prowadzony przez mgr Katarzynę Wojciechowską

Poniedziałek w godz.:
9:00–9:30 Gr. II (5-6-latków)
9:30–9:45 Gr. I (3-4-latków)
Środa w godz.:
9:00–9:30 Gr. II (5-6-latków)
9:30–9:45 Gr. I (3-4-latków)

Zajęcia logopedyczne

prowadzone przez mgr Anetę Ufniarz

Czwartek w godz.:
7:45–12:45 Gr I i Gr II

Psycholog

prowadzone przez mgr Martę Wielebę

Wtorek w godz.:
8:00–11:30 Gr I i Gr II

Pedagog Specjalny – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

prowadzone przez mgr Anetę Ufniarz

Poniedziałek w godz.:
9:15–13:15 Gr I i Gr II

Katecheza

prowadzona przez mgr Agnieszkę Kuźnicką-Świcę

Wtorek w godz.:
12:45–13:00 Gr. I (3-4-latków)
13:00–13:30 Gr. II (5-6-latków)
Piątek w godz.:
12:45–13:00 Gr. I (3-4-latków)
13:00–13:30 Gr. II (5-6-latków)

Kontakt

Przedszkole Miejskie Nr 6
Stanisława Małachowskiego 39
23-200 Kraśnik
Tel.: 81 825 28 70
E-mail: