Ta strona używa pliku COOKIE z zapisanym identyfikatorem sesji użytkownika w celu optymalizacji. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego tworzony jest tymczasowy plik COOKIE, który zabezpiecza formularz przed wielokrotnym wysłaniem wiadomości. Strona korzysta także z plików COOKIE systemu Google Analytics w celach statystycznych. Możesz dowiedzieć się więcej na temat tych plików z polityki prywatności Google. Żadne wrażliwe dane nie są zbierane. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu.

Zamknij

Witamy na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Kraśniku!

Aktualności

RSS

itm1#82

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

17.06.2021, 10:38:54

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Więcej

Jadłospis

24.09.2021 piątek

Śniadanie
Chleb z masłem, pastą jajeczną, szczypiorkiem, herbata.

Alergeny : gluten, mleko, jajka
Obiad
Zupa pomidorowa z makaronem i zieleniną, filet z dorsza, ziemniaki, surówka z kapusty kiszonej, napój malinowy.

Alergeny : gluten, mleko, seler, ryba
Podwieczorek
Mus owocowo- warzywny , ciastka zbożowe

Zobacz jadłospis

Poznajcie nas

Przedszkole Miejskie Nr 6 w Kraśniku mieści się w budynku jednorodzinnym, usytuowanym w Dzielnicy Kolejowej. Działa od 1987 roku i jest to najmniejsza, miejska placówka przedszkolna. Ze względu na swoją specyfikę bywa nazywane „Domowym Przedszkolem”. Jest to wymarzone miejsce do wspaniałej zabawy i nauki. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykształcony i doświadczony personel pedagogiczny i obsługowy, który wprowadza dzieci w świat wartości, uczy samodzielności i wyposaża w wiadomości i umiejętności niezbędne w dalszym życiu.

W naszym przedszkolu mieści się dwa oddziały: I oddział to grupa dzieci młodszych trzy- czterolatków, oddział II dzieci starszych - dzieci pięcio- sześcioletnie. Posiadamy 2 kolorowe sale z zapleczem sanitarnym, szatnię i przytulny ogród z placem zabaw. Własna kuchnia przygotowuje dla dzieci pyszne, domowe potrawy z uwzględnieniem dużej ilości warzyw i owoców.

Nasza placówka usytuowana jest w dzielnicy z dala od centrum, dlatego też oprócz zadań opiekuńczo- wychowawczych jest przez mieszkańców osiedla postrzegana jako ośrodek kultury. Służą temu liczne działania integrujące środowisko lokalne, organizowane przez naszą placówkę. Wieloletnią tradycją stały się rodzinne pikniki pod hasłem „Święta Rodziny”, w trakcie których możemy zaobserwować wielopokoleniowy przekrój uczestników – od maluszków do seniorów. W okresie wiosennym organizujemy rodzinny „Wiosenny Rajd Rowerowy”, którego trasa prowadzi pięknymi ścieżkami rowerowymi w okolicznych lasach. Zakończenie rajdu to wspaniała zabawy przy ognisku w leśniczówce.

Priorytetem w naszym przedszkolu pozostają dzieci. Każde z nich traktowane jest indywidualnie i podmiotowo. Przedszkolaki nigdy nie narzekają na nudę. Kadra pedagogiczna dba o zapewnienie wszechstronnego rozwoju, zapewnienie podstawowych potrzeb – akceptacji i poczucia bezpieczeństwa. Do przedszkola zapraszani są różni ciekawi goście: pisarze, artyści plastycy i rzeźbiarze, artyści cyrkowi i teatralni. Ludzie ciekawych zawodów. Dzieci wspólnie z nauczycielkami odbywają wiele ciekawych wycieczek do różnych zakładów pracy, środowisk przyrodniczych – las, sad, pole, gospodarstwo rolne, Mini ZOO – ptactwa ozdobnego pana E. Jakubczyka.

Raz do roku wszystkie przedszkolaki odbywają autokarową wycieczkę poza miasto. Na przestrzeni lat dzieci z naszego przedszkola zwiedzały ZOO w Zamościu, Kazimierz Dolny nad Wisłą, Lotnisko Aeroklubu Lubelskiego w Rudawcu, Muzeum Wsi Lubelskiej, Stadnina Koni i Szkółka Jeździecka w Janowie Lubelskim, Stadnina Koni w Natalinie, Zalew w Janowie Lubelskim i Zalew Zemborzycki k/ Lublina, Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Janowie Lubelskim, Centrum Zabaw „Fikoland” w Lublinie. Największa atrakcją jest organizowany w okresie zimy i odpowiednich warunków śniegowych prawdziwy kulig konny.

Grono pedagogiczne prowadzi ścisłą współpracę z instytucjami i zakładami pracy - przez wiele lat były to działające w obrębie dzielnicy PKP, Jednostka Wojskowa oraz działające obecnie zakłady usługowe, Nadleśnictwo Kraśnik, Powiatowa Komenda Policji, Jednostka Ratunkowo- Gaśnicza, CKIP w Kraśniku, Osiedlowy Dom Kultury „Czerwoniak”, Muzeum Regionalne, Dom Kultury w Bełżycach, Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku, Szkoła Podstawowa Nr 4 im. K. Makuszyńskiego, Parafia pw Św. Antoniego, Stacja SANEPIDU, Poczta Polska.

Wszystkie te działania są możliwe do zrealizowania dzięki życzliwości i pomocy rodziców, którzy zawsze czynnie służą pomocą i aktywnie biorą udział w proponowanych przez nauczycielki działaniach np. Marsz Ekologiczny „Na ratunek Ziemi”, upiększanie ogrodu przedszkolnego przez zapewnienie sadzonek kwiatów, włączenie się w organizację pikników przez zapewnienie ciasta domowego, sponsoring imprez i wycieczek. Rodzice z własnej inicjatywy dla dzieci z poszczególnych grup, organizują na własnych posesjach ogniska integracyjne na „Powitanie Jesieni”. Rodzice są mile widzianymi gośćmi w przedszkolu, kilka razy w roku odbywają się Dni Otwarte dla Rodziców oraz liczne imprezy i uroczystości np. Spotkanie Wigilijne, Dzień Dziadków czy Zabawa Karnawałowa.

Nasze przedszkole jest jedyne i niepowtarzalne, bardzo wysoko oceniane przez środowisko lokalne. Nasi wychowankowie są naszą dumą –ich osiągnięcia są dokumentowane licznymi dyplomami i wyróżnieniami.

WięcejMniej

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w przedszkolu nr 6 w Kraśniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. 2016 r. Nr 119, str.1) (dalej jako: „RODO”), Dyrektor Przedszkola nr 6 w Kraśniku, ul. Małachowskiego 39, 23-200 Kraśnik Informuje, że:

1. administratorem danych osobowych dzieci oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Przedszkole Miejskie Nr 6 w Kraśniku

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – piod@krasnik.eu

3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym,

4. podstawą przetwarzania danych osobowych dzieci i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646),

5. podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych,

6. wizerunek i dane osobowe dzieci (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej przedszkola: www.pm6krasnik.pl i stronie przedszkola na facebooku w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i osiągnięć dzieci,

7. wizerunek i dane osobowe dzieci wymienione w punkcie 6 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) dziecka,

8. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz dzieci będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, m.in. MEN przez System Informacji Oświatowej (SIO), jednostka prowadząca – Urząd Miasta Kraśnik, jednostki kontrolujące, Sąd Rodzinny czyli organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

9. z pozyskanych danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,

10. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania/poprawienia, usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody jeżeli nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

11. posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

12. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez przepis prawa jest obligatoryjne. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.

WięcejMniej

Kontakt

Przedszkole Miejskie Nr 6
Stanisława Małachowskiego 39
23-200 Kraśnik
Tel.: 81 825 28 70
E-mail: