Ta strona używa pliku COOKIE z zapisanym identyfikatorem sesji użytkownika w celu optymalizacji. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego tworzony jest tymczasowy plik COOKIE, który zabezpiecza formularz przed wielokrotnym wysłaniem wiadomości. Strona korzysta także z plików COOKIE systemu Google Analytics w celach statystycznych. Możesz dowiedzieć się więcej na temat tych plików z polityki prywatności Google. Żadne wrażliwe dane nie są zbierane. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu.

Zamknij

Aktualności

Wpis nr 76 (68 z 74) Więcej wpisów | Ostatni | | | Pierwszy

RSS

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

10.02.2021, 14:56:39

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp

Przedszkole Miejskie nr 6 w Kraśniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej przedszkola www.pm6krasnik.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Przedszkole Miejskie nr 6

ul. Małachowskiego 39

23-200 Kraśnik

tel./fax: 81 825 70 52

Data publikacji strony internetowej: 2014-09-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 848)

Powodem są niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej:

  • • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne;
  • • brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu;
  • • administrator dokłada wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;

Powody wyłączenia:

  • • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
  • • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Oświadczenie sporządzono: 2021-0-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt, adres poczty elektronicznej: przedszkole@pm6krasnik.pl

Kontaktować można się również dzwoniąc na numer telefonu: 81 825 28 70

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądanie zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

1. Aby dostać się do budynku przedszkola należy zejść po schodach klatki schodowej do szatni przedszkolnej oraz wejść po schodach drugiej klatki schodowej na parter budynku (nie jest dostępny podjazd dla osób niepełnosprawnych) a drzwi wejściowe są otwierane ręcznie.

2. Budynek jest trzykondygnacyjny, by dostać się z poziomu szatni przedszkolnej na parter (Gr I Maluchy) lub pierwsze piętro (Gr II Starszaki), należy pokonać schody. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.

3. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

4. Przedszkole nie posiada parkingu. Samochody parkowane są na ulicy przy wejściu do ogrodu przedszkolnego.

5. Nie ma zakazu wstępu do budynku z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.

6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne:

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Kontakt

Przedszkole Miejskie Nr 6
Stanisława Małachowskiego 39
23-200 Kraśnik
Tel.: 81 825 28 70
E-mail: