Ta strona używa pliku COOKIE z zapisanym identyfikatorem sesji użytkownika w celu optymalizacji. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego tworzony jest tymczasowy plik COOKIE, który zabezpiecza formularz przed wielokrotnym wysłaniem wiadomości. Strona korzysta także z plików COOKIE systemu Google Analytics w celach statystycznych. Możesz dowiedzieć się więcej na temat tych plików z polityki prywatności Google. Żadne wrażliwe dane nie są zbierane. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu.

Zamknij

Aktualności

Wpis nr 47 (42 z 62) Więcej wpisów | Ostatni | | | Pierwszy

RSS

REKRUTACJA 2019/2020

13.02.2019, 15:03:27

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto Kraśnik

Rodzaj czynności Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu
uzupełniającym

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkonego w
kolejnym roku szkolnym.

od01.02.2019r.

do08.02.2019r.


POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE


Złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekeutacyjnym


od11.02.2019r

do08.03.2019r.

od 13.05.2019 r.

do 17.05.2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym
dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150
ust. 7, art. 157 i 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe


od11.03.2019r.
do22.03.2019r.

od 20.05.2019 r.
do 23.05.2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.


25.03.2019 r.

24.05.2019 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia oraz upoważnienie do odbioru dziecka.


od26.03.2019r.

do29.03.2019r.

od 27.05.2019 r.

do 30.05.2019 r.

Podanie do publicznej wiaqdomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

01.04.2019 r.

31.05.2019 r.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA


W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic
może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły
podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

od01.04.2019r.

od 31.05.2019 r.

Kontakt

Przedszkole Miejskie Nr 6
Stanisława Małachowskiego 39
23-200 Kraśnik
Tel.: 81 825 28 70
E-mail: